Gleby, warunki klimatyczne...
Atutem naszej gminy jest to, że posiadamy różnorodne formy środowiska przyrodniczego. Północna część gminy jest mało urozmaicona. Charakteryzuje się zdecydowaną przewagą gleb korzystnych dla rolnictwa, są to gleby klasy od III do IV, czasem V. W południowej części natomiast gleby są stosunkowo słabe kl. V i VI. Przez gminę przepływa rzeka Pisia- lewobrzeżny dopływ Neru oraz jej bezimienne, niewielkiej długości dopływy. Pisia na przeważającym odcinku płynie korytem naturalnym. W jej dolinie występują gleby organiczne (torfowe, murszowe i mułowo-torfowe), wykorzystywane głównie pod użytki zielone. W dolnym biegu znajduje się duży kompleks stawów hodowlanych o łącznej powierzchni 37 ha. Region wodzieradzki zajmują również gleby piaszczyste z piasków luźnych i naglinionych. Gleby te występują głównie pomiędzy Kwiatkowicami a Wodzieradami. Są one mało urodzajne przeważnie V klasy, to też w dużym stopniu wykorzystane pod uprawę leśną.

Panujące warunki klimatyczne są bardzo korzystne. Czyste powietrze sprawia, że obszar gminy jest atrakcyjny pod względem rekreacyjnym i wypoczynkowym. W skutek, czego zaobserwowano znaczny rozwój turystyki na naszym terenie.

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl