Krótka charakterystyka, dane statystyczne.

1.jpg [300x225]

 

W skład gminy wchodzi łącznie 20 sołectw i 35 wsi, a mianowicie: Chorzeszów, Czarnysz, Dobków, Dobruchów, Hipolitów, Jesionna, Józefów, Kiki, Kwiatkowice, Leśnica, Magdalenów, Magnusy, Piorunów, Przyrownica, Stanisławów, Wandzin, Wodzierady, Wrząsawa, Wola Czarnyska, Włodzimierz. Nasza gmina liczy około 3092 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 38 osób/km2. Gmina rozciąga się na powierzchni 8142 ha, z czego 6263 ha stanowią użytki rolne (76,9% ogółu powierzchni gminy). Grunty orne zajmują obszar 5041 ha, sady 50 ha, łąki i pastwiska 1172 ha, lasy 1270 ha i pozostałe grunty 609 ha. W gminie jest ponad 540 gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni 6,55 ha. Rolnicy gospodarują na gruntach klasy III–VI. W strukturze zasiewów największą powierzchnię zajmują zboża ok. 75%. Pozostałe rośliny to m.in. okopowe (głównie ziemniaki), strączkowe, niewielkie ilości warzyw, truskawek i innych roślin. W produkcji zwierzęcej (dane ze spisu rolnego w 2002 r.), dominuje chów trzody chlewnej w ilości 5433 sztuk, w tym 560 loch. Rolnicy zajmują się również hodowlą bydła – 2383 sztuki, w tym 1346 krów dojnych i drobiu, a w mniejszym stopniu owiec i koni.

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl