dlarolnikowjpg [300x200]

Ze względu na postępującą realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń i konieczność zapewnienia kontroli nad przemieszczaniem świń pomiędzy stadami, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna informuje, iż wszystkim przesyłkom trzody chlewnej muszą towarzyszyć świadectwa zdrowia.

Świadectwa zdrowia dla świń wystawione są przez urzędowego lekarza weterynarii w dniu wysyłki zwierząt z gospodarstwa, w przypadkach:

  1. przy przesyłce świń hodowlanych i użytkowych do innych stad (loszki, knurki hodowlane, prosięta, warchlaki do dalszego chowu)
  2. przy przesyłce świń ze stad zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego, ze stad podejrzanych o zakażenie tym wirusem, stad zawieszonych, stad szczepionych przeciwko chorobie Aujeszkyego do uboju w rzeźni
  3. przy przesyłce  nasienia. 

Nie wymagają świadectw zdrowia transporty świń ze stad, w których nie stwierdzono choroby Aujeszkyego, kierowane do uboju w rzeźni.

Urzędowy lekarz weterynarii świadczący usługi na terenie gospodarstwa, sprawdza status zdrowotny świń względem choroby Aujeszkyego: w stadzie pochodzenia oraz  przeznaczenia świń. Status zdrowotny  gospodarstwa miejsca pochodzenia, określony jest w decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, która wydawana jest dla stada po wykonanym w nim badaniu.
Hodowcy trzody planujący sprzedaż świń do innego gospodarstwa, powinni odebrać powyższą decyzję w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, a następnie poinformować urzędowego lekarza weterynarii o planowanej wysyłce oraz miejscu przeznaczenia zwierząt. Urzędowy lekarz weterynarii, po sprawdzeniu za pośrednictwem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii statusu stada przeznaczenia zwierząt, wystawia świadectwo zdrowia dla przesyłanych świń.

Warunkiem wydania świadectwa zdrowia jest przemieszczanie świń do stad o równorzędnym lub niższym statusie zdrowotnym. Oznacza to, iż stada nie przebadane mogą przemieszczać świnie wyłącznie do innych stad nie przebadanych; stada potencjalnie wolne mogą przemieszczać świnie wyłącznie do innych stad potencjalnie wolnych, lub do stad do tej pory  nie przebadanych; stada seronegatywne mogą przemieszczać świnie do stad seronegatywnych, potencjalnie wolnych oraz nie przebadanych; stada urzędowo wolne mogą wysyłać świnie do wszystkich  stad.

Ze względu na czas potrzebny do wdrożenia powyższych procedur, hodowcy planujący wysyłkę świń do innych stad lub punktów skupu, powinni zgłosić powyższy fakt z kilkudniowym wyprzedzeniem urzędowemu lekarzowi weterynarii świadczącemu usługi lekarsko-weterynaryjne na terenie ich gospodarstwa.

Stada świń, do których wprowadzono zwierzęta lub nasienie bez  świadectw zdrowia uznane będą za podejrzane o zakażenie i objęte postępowaniem administracyjnym, obejmującym m.in. powtórne badanie krwi od zwierząt w stadzie na koszt właściciela

Zmiany te wprowadzono w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń(Dz. U. poz. 1770)

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl