Realizując obowiązki ustawowe, jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców prezentuje się wykaz przykładowych podmiotów:
-zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów, recyklingiem / utylizacją folii
pochodzących z gospodarstw rolnych
:
1. Jopek recykling Dawid Jopek Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, Tel. +48 667 429619 Tel. 506203717
2. Eko SO-MASZ ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, Tel.605-684846, Tel.43-675-15-36
3. Rekopack-Zawal Sp. J. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, Tel.63 249 79 99

-zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów, recyklingiem opon rolniczych:
1. Grupa RECYKL S.A., 63-100 Śrem ul. Letnia 3, Tel.: +48 61 281 06 11, e-mail: recykl@recykl.pl  

 

Zbierane są: folie po sianokiszonce (LLDPE), folie po kiszonce (LDPE), worki po nawozach (LDPE), folie po uprawach polowych (LDPE), folie tunelowe (LDPE), folie opakowaniową (LDPE i LLDPE), worki po zbożach i nasionach (PP), worki bigbag (PP).

Odbiór odpadów potwierdzany jest pokwitowaniem (w przypadku podmiotów gospodarczych jest to karta przekazania odpadu). Koszt uzależniony jest od ilości przekazanej foli.

Odbiorcami zebranych odpadów są firmy recyklingowe. Pozyskany w ten sposób surowiec powtórnie wraca do produkcji w postaci regranulatu.

Gmina Wodzierady nie obliguje właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Wodzierady do korzystania z usług zaprezentowanych przedsiębiorstw. Korzystanie z usług jest dobrowolne.

UWAGA
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt je zagospodarować, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Niedopuszczalne jest składowanie wymienionych odpadów łącznie z odpadami komunalnymi, porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl