Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Wydanie duplikatu – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

Do 14 dni. 

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)  

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Radosław Doliwka

I piętro, p. 5, tel.  (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Kategorie:

Gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

Jednostka prowadząca:

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ewidencji działalności gospodarczej

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl