Zarejestrowanie i zmiany działalności gospodarczej

Wolne od opłat

Wszystkie aktualne formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju po kliknięciu w poniższy link:

Wnioski i instrukcje wypełnienia

 

Elektroniczne wypełnienie wniosku możliwe na stronie Ministerstwa Rozwoju po kliknięciu w poniższy link:

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kategorie:

Gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

Jednostka prowadząca:

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ewidencji działalności gospodarczej

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl