Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wodzierady zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza. Opinie do programu można składać do dnia 31 października  2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub wrzucić do urny, która znajduje się w I korytarzu w Urzędzie Gminy w Wodzieradach  – w godzinach pracy urzędu.

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY WODZIERADY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2021".

Opublikowano: 16 października 2020 10:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 111

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl