OPIS PROJEKTU DOTYCZĄCEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRZĄSAWA - DOBRUCHÓW

flaga.png

Z końcem ubiegłego roku zakończone zostało zadanie gminne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 103410E Wrząsawa – Dobruchów na odcinku od km 0+000 do km 0+935, działka nr 96 obręb Dobruchów”.


Zadanie o łącznej wartości 447 187,00 zł dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 313 030,00 zł, co stanowi 70% całkowitej wartości zadania. Środki własne Gminy Wodzierady wynoszą 134 157,00 zł.


Przebudowa drogi polegała na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni. W ramach przebudowy drogi wykonano m.in. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie istniejących poboczy, poprawę odwodnienia korony drogi poprzez odmulenie rowów istniejących, uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego. Przedmiotowa droga przebiega w całości przez obszar wiejski na terenie Gminy Wodzierady. Nowa nawierzchnia usprawniła dojazd mieszkańcom do gospodarstw rolnych w Dobruchowie oraz do gminnej drogi wewnętrznej nr 97, przy której również znajdują się gospodarstwa rolne. Przebudowany odcinek drogi łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 710, co usprawniło komunikacyjność mieszkańcom miejscowości Dobruchów i Wrząsawa. Bez wątpienia nowa nawierzchnia i lepsze oznaczenie jezdni mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa podróżujących.

Opublikowano: 09 stycznia 2020 10:50

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 466

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl