Budynek modrzewiowy o konstrukcji zrębowej powstały w 1825 r.

dworek_wodzierady_01.jpg [252x160]
Dworek w Wodzieradach - front
Monika Stańczyk 22.10.2003

Bardzo cennym dziedzictwem kulturowym naszej gminy jest dworek, którego powstanie datuje się na 1825r. Jest to budynek modrzewiowy o konstrukcji zrębowej, w połowie z drewna, w połowie z cegły z charakterystycznym, łamanym polskim dachem, krytym gontem. Typ tego dachu wykształcił się ostatecznie na ziemiach polskich w połowie XVIII w. Charakteryzuje się sztukowaniem krokwi, przez co powstaje wyskok w połowie wysokości przy jednakowym pochyleniu dachu. Taki typ konstrukcji dawał budowli wrażenie solidności, jednocześnie gwarantując uzyskanie dużej powierzchni użytkowej strychu.

Elewacja północna posiada piętrowy portyk murowany z czterema gotyckimi kolumnami Układ wnętrza dwutraktowy z sienią i salonem na osi. We wnętrzu oryginalna stolarszczyzna, dawne posadzki i kominek. Budynek ma następujące wymiary 8,5 x 16 m. kubaturze 410 m3, a powierzchni użytkowej 136m2. Część drewniana była zdobiona głębokim użytkowym podcieniem wspartym na trzech słupach. Do niedawna w obrębie założenia dworskiego istniał zabytkowy, drewniany, kryty gontem lamus z XIX w. Niestety, mimo, że lamus został wpisany do rejestru zabytków został samowolnie zdewastowany po 1970 roku. Wokół dworu widać resztki istniejącego tu niegdyś parku z zarysem alei dojazdowej. Renowacją tak wspaniałego zabytku wraz z parkiem zajął się prywatny właściciel w 1982 roku. Obecnie dwór jest w ciągłym remoncie.

dworek_wodzierady_02.jpg [252x153]
Dworek w Wodzieradach
Monika Stańczyk 22.10.2003

Dwór w Wodzieradach na przestrzeni wieków był wykorzystywany w rozmaitych celach.

Właścicielka dworu Aleksandra Parczewska założyła i utrzymywała na własny koszt szkołę. W okresie Powstania Styczniowego we dworze urządzono szpital dla rannych powstańców w bitwie pod Dobrą. Stanowił on także bazę zaopatrzeniową i schronienia dla licznych w pierwszej fazie powstania leśnych partii działających w okolicach Łodzi. Od czasów II wojny światowej dwór należał do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Był wykorzystywany jako placówka kulturalno – oświatowa. Był szkołą, przedszkolem i biblioteką.Był także wykorzystany w realizacji niektórych scen w takich filmach jak: „Wilczyca”, „Między ustami a brzegiem pucharu”, „Ziemia obiecana”.

dworek_wodzierady_03.jpg [252x177] dworek_wodzierady_04.jpg [252x175]
Dworek w Wodzieradach
Monika Stańczyk 22.10.2003
Dworek w Wodzieradach
Monika Stańczyk 22.10.2003

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl