DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OSP Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

 (link otworzy duże zdjęcie)

8 czerwca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi została podpisana umowa o dotację pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Wodzierady na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Środki finansowe zostały powierzone z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Dotacja celowa na zakup wyposażenia i urządzeń dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Wodzierady wynosi 42 946,20zł oraz 433,80zł wkładu własnego gminy.

Łączna wartość realizacji zadania wynosi 43 380,00zł brutto.

Nabyte wyposażenie i urządzenia  zostaną przekazane jednostkom OSP według harmonogramu działań w celu realizacji zadania.

Gminę Wodzierady w trakcie podpisywania umowy reprezentowali:

- Renata Szafrańska   - Wójt Gminy Wodzierady,

- Mirosław Oberbek – Skarbnik Gminy Wodzierady,

- Florian Podębski – Prezes ZOG ZOSP RP w Wodzieradach.

Opublikowano: 12 czerwca 2018 09:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 275

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl