Historia i działalność fundacji.

fundacja_brata_alberta_01.jpg [302x222]
Fundacja im. Brata Alberta w Chorzeszowie
Monika Stańczyk 11.11.2003

Fundacja im. Brata Alberta założona została 20.05.1987 roku w Krakowie przez p.Zofię Tetelowską, śp. Inż. Stanisława Pruszyńskiego, śp. Stanisława Grochmala
i ks. Tadeusz Zaleskiego oraz osoby wywodzące się z kręgu Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i Wspólnot "Wiara i Światło".

Jej celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo. Swój cel Fundacja realizuje przez organizowanie i prowadzenie:

- Domów Stałego Pobytu (Radwanowice, Łódź, Chorzeszów)
- Warsztatów Terapii Zajęciowej (Radwanowice, Lubin, Toruń, Sosnowiec, Karczemka-Otłoczyn, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek, Trzebinia, dwa we Wrocławiu
- Świetlic terapeutycznych (Radwanowice, Kraków, Sosnowiec, Libiąż, Trzebinia, Chrzanów, Wrocław, Chełmek, Lubin, Karczemka).
- Domów dziennego pobytu i ośrodków adaptacyjnych (Lubin)
- Obozów rehabilitacyjnych

Łącznie Fundacja sprawuje opiekę nad blisko 800 osobami niepełnosprawnymi umysłowo, z których to 99 osób przebywa w placówkach fundacyjnych na stałe, a blisko 700 przychodzi codziennie na zajęcia terapeutyczne. Fundacja jest organizacją typu "non profit" działającą w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód ze sprzedaży prac podopiecznych przeznaczony jest w całości na fundusz socjalny podopiecznych.

Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Chorzeszowie, prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta, gmina Wodzierady, Powiat Łask, jest trzecim Domem Stałego Pobytu Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie i działa od lipca 2001 roku. W uroczym Chorzeszowie swój Dom znalazło 12 chłopców, którzy odnajdują tu atmosferę rodzinnego domu, poczucie bezpieczeństwa, więzi i wspólnoty.

Celem pracy jest zwiększenie możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego chłopców, a w konsekwencji w maksymalnym stopniu włączenie ich w społeczeństwo.

Praca wychowawcza - to obok zajęć wspólnotowych - przede wszystkim praca indywidualna z poszczególnymi chłopcami w braterskiej, rodzinnej atmosferze. W naszym domu pracują Wychowawczynie – terapeutki, rehabilitant, psycholog i pielęgniarka.

W Domu organizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, kulturalne i sportowe. Powstał klub, czyli sekcja sportowa w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

Zawodnicy z Chorzeszowa zdobyli już swoje pierwsze medale na szczeblu wojewódzkim: złote w piłce nożnej, srebrne i brązowe w biegach przełajowych. Teraz zawodnicy przygotowują się do zawodów w dwuboju siłowym.

Wiele czasu poświęcamy również na zajęcia terapeutyczne, na których w miarę naszych możliwości powstają nowe "dzieła" wykonywane różnymi technikami min. wyklejane obrazy z nasion, z plasteliny, z bibuły, z zapałek. Mieszkańcy naszego Domu nauczyli się też haftować i wyszywać. Opisana działalność posiada swój konkretny dorobek, który postanowiliśmy zaprezentować na niniejszej wystawie.

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl