Orkiestra Dęta w Kwiatkowicach, rys historyczny i osiągnięcia.

orkiestra_kwiatkowice_01.jpg [252x175]
Koncert orkiestry w Zalesiu
30.06.1996
Chlubą naszej gminy jest Orkiestra Dęta, która powstała po I Wojnie Światowej w 1918 roku. Józef Łochowski, Romuald Łochowski, Piotr Ciechowski, Wojciech Janas i Wawrzyn Jędrzejczak dali pierwszy koncert, na własnych instrumentach obok Kościoła w Kwiatkowicach, wykonując m.in. marsz „Spod topoli”. Zarobione pieniądze przeznaczyli na zakup trzech instrumentów. Pierwszym dyrygentem ówczesnej orkiestry był Pan Józef Łochowski. W owym czasie orkiestra dawała koncerty i obsługiwała uroczystości regionalne. W 1938 roku opiekę na orkiestra przejął Pan Kazimierz Woszczyński. W okresie okupacji orkiestra zawiesiła swa działalność, aby wznowić ją po odzyskaniu niepodległości. Kolejnymi dyrygentami byli - Pan Kopacki, a następnie Pan Zygmunt Pietrzak. Orkiestra długo nie mogła znaleźć stałego miejsca do ćwiczeń. W czasie istnienia Domu Kultury w Kwiatkowicach, to tam odbywały się próby. Obecnie Orkiestra ćwiczy swój kunszt w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach.

W grudniu 1984 roku dyrygenturę przejął Pan Albin Gajęcki i tak jest do dziś. Powołano także zarząd, w składzie:
1. Władysław Tomczyk – prezes
2. Zdzisław Bucholc – sekretarz
3. Konstanty Gil – skarbnik
4. Wacław Różycki – gospodarz

orkiestra_kwiatkowice_02.jpg [252x170]
80-lecie Orkiestry w Kwiatkowicach (Kwiatkowice 1998 r.)
Mozolne próby i intensywna nauka zaczęły procentować już od 1985 roku pasmem następujących sukcesów.

- W tym, też roku Orkiestra zajmuje II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Poddębicach.

- Rok 1986 to V miejsce na Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Zduńskiej Woli.

- W 1987 roku odbywa się V Harcerskie Spotkanie Kulturalne Młodzieży Szkolnej, na którym młodzieżowa część orkiestry zdobywa puchar I sekretarza KW PZPR, a cała orkiestra puchar w X Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych w Łodzi.

- Kolejnym sukcesem młodzieżowej części orkiestry było zajęcie I miejsca i zdobycie Pucharu Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi na VI Harcerskim Spotkaniu Kulturalnym Młodzieży Szkolnej w Sieradzu. Cała orkiestra zajmuje III miejsce w Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych w Łodzi.

- II miejsce w V Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Poddębicach to osiągnięcie roku 1989.

- Rok 1990 to najbardziej owocny rok dla orkiestry. Zajmują I miejsce w grupie Orkiestr OSP oraz I miejsce w grupie Orkiestr Młodzieżowych na XIII Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych.

- W 1991 roku kończy się okres przeglądów w województwie sieradzkim, odbywają się natomiast coroczne spotkania Kulturalne Orkiestr Dętych OSP Województwa Sieradzkiego.

orkiestra_kwiatkowice_03.jpg [252x158]
II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych (Sędziejowice 2001r.)
Orkiestry nie są oceniane ani nie otrzymują żadnych nagród. Wyjątek stanowi nagroda publiczności, którą orkiestra otrzymała w 1995 roku w Lutomiersku.

- W 1996 roku orkiestra bierze udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Sandomierzu i zdobywa nagrodę Prezydenta Sandomierza.

- Wojewoda Sieradzki w 1997 roku przyznaje orkiestrze nagrodę za działalność kulturalną.

- Na przełomie lat 1996-1998 część orkiestry wspomaga orkiestrę Dętą z Konstantynowa podczas przeglądów Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego.

- W 2000roku orkiestra zostaje nominowana do I Przeglądu Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego oraz zajęcie II miejsca w tym konkursie.

- W 2001roku orkiestra bierze udział w II Otwartym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sędziejowicach, w II Międzypowiatowym Pikniku Strażackich Orkiestr Dętych oraz na II Festiwalu Orkiestr Dętych Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

- W 2002 roku orkiestra zajmuje II miejsce na III Festiwalu Orkiestr Dętych Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

- W 2003 roku orkiestra bierze udział w IV Otwartym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Widawie.
- 27 czerwca 2004 roku orkiestra bierze udział w V Otwartym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Buczku połączonym z obchodami Powiatowego Święta Truskawki.

- 4 lipca 2004 roku orkiestra bierze udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Opocznie.

- 8 maja 2005 roku orkiestra bierze udział w I Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych - Zelów 2005.

- 19 czerwca 2005 roku orkiestra bierze udział w VI Otwartym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych - Łask 2005.
- 26 czerwca 2005 roku Orkiestra bierze udział w VI Międzypowiatowym Pikniku Strażackich Orkiestr Dętych w Pęczniewie.

Z początkiem 2006 r. funkcję dyrygenta orkiestry pełni Pan Dariusz Kossakowski.

- 21 czerwca 2006 roku, pod nowym kierownictwem Orkiestra bierze udział w II Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych - Zelów 2006, gdzie zajmuje 3 miejsce. 

- 1 października 2006 Orkiestra bierze udział w VII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
"MARZENIN ”2006”.
 
- 24 czerwca 2007 - VIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych "Widawa 2007". 

- 8 lipca 2007 - III festiwal Orkiestr Dętych "Zelów 2007", na którym orkiestra zajęła II miejsce. 
orkiestra_kwiatkowice_04.jpg [252x177]
II Festiwal Orkiestr Dętych
(Pabianice 2001r.)

Oprócz różnorodnych przeglądów i konkursów orkiestra czynnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach gminnych, parafialnych i strażackich.

Skład zespołu wciąż się zmienia, przybywają nowi muzycy, niektórzy rezygnują. Aktualnie orkiestra liczy 35 osób.

Dużą pomocą dla funkcjonowania Orkiestry jest pomoc finansowa, jakiej udziela Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Przyznana dotacja w całości zostaje przeznaczona na umundurowanie Orkiestry. Bieżące wydatki Orkiestry finansowane są ze środków Rady Gminy w Wodzieradach.

Powyższy artykuł powstał dzięki uprzejmości Pana Zdzisława Bucholca.

Więcej informacji o Orkiestrze Dętej w Kwiatkowicach na stronie:
http://www.orkiestra.kwiatkowice.pl

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl