Logotyp [604x70]

W dniu 16 stycznia 2019 roku Gmina Wodzierady zawarła umowę z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach.

 

  1. Nazwa zadania: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”
  2. Całkowita wartość projektu: 7.247.294,97 zł
  3. Wysokość oraz forma dofinansowania:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 4.553.190,92 zł, z tego:

  • współfinansowanie z UE – 4.348.553,13 zł,
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 204.637,79 zł

- wkład własny Gminy Wodzierady – 2.694.104,05 zł

4. Opis zakresu projektu: budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach wraz częścią przedszkolną o charakterystyce niskoemisyjnej

 


Informacja - Podpisanie umowy na budowę budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej
Projekt pn.: ”Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl