Informacja

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479)  uruchomiony został  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi numer telefonu 721-11-12-12, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl