Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 lub korekty deklaracji

  • Deklaracja DT-1
  • Załącznik do deklaracji DT-1/A
  • Nie są wymagane dodatkowe dokumenty

 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Bez opłat

Do 15 lutego każdego roku lub 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 z późn. zm.)

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

 

Monika Sujecka

Parter,  tel. (43) 677 49 76, (43) 677 33 22 w. 26, (43) 677 33 23 w. 26

Formularze i załączniki:

Deklaracja DT-1 [pdf, 184.88 KB]

Deklaracja DT-1 [xls, 402.5 KB]

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1/A [pdf, 256.92 KB]

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1/A [xls, 281.5 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl