Deklaracja na podatek rolny

Prawidłowo wypełniony formularz deklaracji na podatek rolny.

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

 Złożenie deklaracji na podatek rolny wolne jest od  opłat

Złożenie deklaracji w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku 

art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.). 

Nie dotyczy

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

 

Pokój nr 1, parter

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17  

Formularze i załączniki:

Deklaracja na podatek rolny DR-1 [pdf, 70.14 KB]

Informacja o gruntach IR-1 [pdf, 55.24 KB]

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 [pdf, 40.08 KB]

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 [pdf, 38.8 KB]

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 [pdf, 39.44 KB]

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 [pdf, 38.52 KB]

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 [pdf, 39.03 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl