Deklaracja na podatek od nieruchomości

Prawidłowo wypełniony formularz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

 Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości wolne jest od  opłat

Złożenie deklaracji w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku 

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 z późn. zm.).

Nie dotyczy

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr 1, parter

 

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17  

Formularze i załączniki:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 [pdf, 80.1 KB]

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 [pdf, 68.05 KB]

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 [pdf, 42.85 KB]

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 [pdf, 42.66 KB]

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 [pdf, 41.38 KB]

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 [pdf, 41.22 KB]

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 [pdf, 39.12 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl