Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Załączniki:

-          ksero aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów;

-          kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali
nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której naniesiony został budynek będący przedmiotem wniosku.

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Wolne od opłat

14 dni. 

- art. 47a, 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.);

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie    ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Nr 125)

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Karol Adamczewski

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [pdf, 149.34 KB]

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [doc, 184 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl