Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zajmowanego terenu
  • Komplet uzgodnień (kopia)
  • Opis wykonywania robót i zabezpieczenia terenu robót 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

W godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Do 30 dni.

-          art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.

-           art. 104 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.)

-          art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Arkadiusz Pawłowski

I piętro, p.5 , tel. (43) 677 49 65, (43) 677-33-22 w. 15 lub (43) 677 33 23 wew. 15

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 29.88 KB]

Kategorie:

Gospodarka Komunalna (drogi, oświetlenie, wodociągi)

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl