Podłączenie do wodociągu gminnego

Wniosek o podłączenie do wodociągu gminnego

Załączniki :

  • tytuł prawny do nieruchomości,
  • kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach : poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

Nie pobiera się

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

  • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

Nie przysługuje

osoba odpowiedzialna:
Młodszy referent ds. komunalnych parter, p.3,

tel.:

(43) 677 49 71,

(43) 677 33 22 wew. 21

(43) 677 33 23 wew. 21

Formularze i załączniki:

Wniosek o podłączenie do wodociągu gminnego [pdf, 16.12 KB]

Kategorie:

Gospodarka Komunalna (drogi, oświetlenie, wodociągi)

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl