KARTA INFORMACYJNA - Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych, inne zaświadczenia

Formularze i załączniki:

Załącznik [doc, 35.5 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl