INFORMACJA O WYNIKU IV PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 maja 2018r.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014., poz.1490) informuję, że w dniu 23 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Wodzieradach został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej Chorzeszowie - obręb 1, działka nr 332 o pow. 0,1414 ha,
KW Nr SR1L/00022796/4.

W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do 18 maja 2018r. zostało wpłacone wadium na w/w działkę, stąd przetarg został przeprowadzony.

Cena osiągnięta w przetargu dla w/w działki wyniosła 31.057,50 zł brutto.

Nabywcą została Pani Magdalena Zalega.

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wodzierady
w okresie od 30 maja 2018r. do 6 czerwca 2018r.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                          Roman Kujawiński

Opublikowano: 30 maja 2018 09:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: Gmina Wodzierady

Wyświetleń: 248

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl