K U R E N D A - Szacowanie strat spowodowanych suszą

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wodzierady informuje, że w związku z wystąpieniem suszy wnioski
o oszacowanie szkód należy składać przed dokonaniem zbiorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018r. Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć również wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2018.

            Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach, obecnie za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane są uprawy: zboża jare(klasa gleb IVb, V, VI), zboża ozime(klasa gleb IVb, V, VI), rośliny strączkowe(klasa gleb IVb, V, VI), krzewy owocowe(klasa gleb V, VI), warzywa gruntowe(klasa gleb V, VI).

            We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Wodzierady, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp., wypełniają również Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt. W oświadczeniu tym należy obowiązkowo wypełnić kolumny 2, 3 i 4. W przypadku posiadania gruntów rolnych w innych gminach, szkody należy zgłaszać w tej gminie, w której położone są grunty.

            Druki wniosku można pobrać ze strony internetowej www.wodzierady.pl lub otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 43-677-49-72

Opublikowano: 28 czerwca 2018 12:51

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach [313.14 KB]

Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach [281.56 KB]

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód [256.54 KB]

Oświadczenie Nr 4B o poniesionych szkodach w uprawach trwałych [267.06 KB]

Przykład wypełnienia Oświadczenia Nr 1 [415.64 KB]

Wyświetleń: 539

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl