Budowa boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej wraz z utwardzeniem terenu w sołectwie Wodzierady

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zakres zadania: budowa boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej oraz utwardzenie terenu przy powstałej infrastrukturze sportowej.

Realizacja projektu obejmowała szereg prac m.in.: wyprofilowanie terenu płyty boiska, wymieszanie i rozwiezienie czarnoziemu, zasianie trawy wykonanych przez mieszkańców sołectwa jako wkład własny. W wyniku inwestycji powstało miejsce służące mieszkańcom do organizowanie rozgrywek sportowych oraz spotkań kulturalnych sprzyjających integracji i aktywizacji lokalnej wspólnoty.

Cel: poprawa dostępu do sektora kultury fizycznej i rekreacji, zwiększenie powszechności i dostępności sportu wśród mieszkańców sołectwa, jak i całej gminy.

Wartość całkowita zadania:                          10 746,98 zł

Wysokość dotacji:                                          5 000,00 zł

Wkład własny (fundusz sołecki):                  5 746,98 zł

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania
z powstałej infrastruktury sportowej.

 

Opublikowano: 10 listopada 2017 10:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 463

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl