Dofinansowanie z WFOSiGW w Łodzi na usunięcie azbestu.

wfoswl.jpg

W dniu 10 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Wodzierady a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w 2017 r. ”

Wysokość dofinansowania to 80% wartości kosztu całkowitego zadania.

Pozostałe 20% środków to wkład Gminy Wodzierady.

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w 2017 roku” zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowitego zadania: 27 904,37 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 22 321,00 zł

Wkład Gminy Wodzierady: 5 583,37 zł

Zakres zadania:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych z terenu gminy Wodzierady w ilości szacunkowej 70,020 Mg.

 http://www.zainwestujwekologie.pl/

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 11:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1136

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl