Potwierdzenie stażu pracy w rolnictwie

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę gospodarstwie.

Załączniki:

  • oświadczenie wnioskodawcy o braku dokumentów
  • zeznania dwóch świadków(dowody osobiste, w przypadku gdy świadkami są osoby będące na rencie lub emeryturze numer świadczenia)
  • potwierdzenie zameldowania

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

  • nie podlega opłacie
  • Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego art. 219 ust. 1 i art. 217 ust. 1  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310)

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

osoba odpowiedzialna:

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

Formularze i załączniki:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY w sprawie braku dokumentów [doc, 33.5 KB]

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY w sprawie braku dokumentów [pdf, 29.43 KB]

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym [pdf, 25.08 KB]

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym [doc, 27.5 KB]

Zeznanie Świadka (druk) [pdf, 22.23 KB]

Kategorie:

Rolnictwo i ochrona środowiska

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl