Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł:

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie  skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1827

Do 14 dni. 

art. 217 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U.2016.23 z późn. zm.)

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Karol Adamczewski

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o Rewitalizacji [pdf, 228.71 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl