{"html":"\n\t
 • \n\t

  07.10.2020<\/p>\n\t

  \u201e Zapytanie ofertowe na obs\u0142ug\u0119 i konserwacj\u0119 o\u015bwietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzierady \u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  07.08.2020<\/p>\n\t

  OG\u0141OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - \u201eZakup fabrycznie nowego, \u015bredniego samochodu specjalnego po\u017carniczego, ratowniczo \u2013 ga\u015bniczego z nap\u0119dem 4x4 dla OSP Wodzierady\u201d.<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  06.08.2020<\/p>\n\t

  OG\u0141OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - \u201eUdzielenie kredytu d\u0142ugoterminowego w wysoko\u015bci 3 478 881,00z\u0142 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sp\u0142at\u0119 wcze\u015bniej...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/wodzierady.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}