Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy w Wodzieradach informuje o wynikach zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

‘Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt’.

Wybrano następującą ofertę :
Oferta  Nr 1
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
92 – 411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

Złożona oferta spełnia wymagania postępowania zapytania ofertowego

W przedmiotowym postępowaniu zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta.

Opublikowano: 18 stycznia 2018 09:50

Kategoria: Przetargi

Źródło: Gmina Wodzierady

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. [346.39 KB]

Wyświetleń: 365

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl