Oferta półkolonii

OFERTA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach wraz z Zespołem Szkól w Kwiatkowicach organizują profilaktyczno – wypoczynkowe półkolonie letnie dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, mieszkańców gminy Wodzierady.

Półkolonie odbędą się w dniach od 09 lipca do 13 lipca 2012 roku w godzinach 10,00 do 15,00

Łączna liczba miejsc – 40.

Kadrę półkolonii stanowią: pedagog szkolny z Zespołu Szkół w Kwiatkowicach oraz pracownicy socjalni. Bazą lokalową jest budynek Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach

W ramach programu przewidziane są zajęcia o charakterze profilaktycznym, zajęcia sportowo – rekreacyjne, a także śpiew i muzykowanie, inscenizacje, zabawy relaksacyjne, konkursy, itp. Planowany jest wyjazd do kina w Łodzi oraz pobyt na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach. Uczestnicy półkolonii otrzymają gorący posiłek.

Zapisy prowadzą pracownicy socjalni GOPS w Wodzieradach od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 – 14,00 do dnia 15 czerwca 2012

 

UWAGA! – dojazd uczestników półkolonii zapewniają rodzice/opiekunowie dzieci. 

Opublikowano: 11 maja 2012 07:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1163

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl