Wojewódzki Dzień Sołtysa

 (link otworzy duże zdjęcie)

11 marca do Teatru Wielkiego w Łodzi zjechali Sołtysi z całego województwa łódzkiego.
Naszą gminę reprezentowali następujący sołtysi:

  1. Halina Andrzejczak – sołectwo Chorzeszów
  2. Jolanta Kołodziejczak – sołectwo Czarnysz
  3. Jadwiga Porada z małżonkiem – sołectwo Dobków
  4. Małgorzata Cymerman reprezentowała sołectwo Hipolitów
  5. Agnieszka Gajzler – sołectwo Jesionna
  6. Maria Baczyńska – sołectwo Kwiatkowice
  7. Małgorzata Mikołajewska – sołectwo Magnusy
  8. Andrzej Witczak – sołectwo Stanisławów
  9. Elżbieta Winczewska - sołectwo Wodzierady

Wojewódzki Dzień Sołtysa otworzył główny organizator Jan Tobiasz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Łódzkiego. W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego wszystkim Sołtysom życzenia złożyli: Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego i Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Później nastąpiło wręczenie Odznak Sołtysa.
Przyszła też kolej na „ucztę dla ducha” , którą wypełniły koncert New York, New York! i występ Orkiestry Dętej z Poddębic. „Coś dla ciała” zapewniła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Szadku.
Sala widowiskowa Teatru Wielkiego wypełniona była po brzegi, gdyż w uroczystości wzięło udział około 1500 sołtysów z całego Województwa Łódzkiego.

Opublikowano: 12 marca 2018 11:55

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 396

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl