Noworoczne spotkanie opłatkowe druhów w Chorzeszowie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Noworoczne spotkanie opłatkowe druhów w Chorzeszowie

 Tradycyjnie w święto Trzech Króli odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe braci strażackiej z gminy Wodzierady w OSP Chorzeszów.

Spotkanie  prowadził druh Łukasz Bośka.

Liczne grono przedstawicieli wszystkich jednostek OSP, a także zaproszonych gości powitali:

- prezes ZOG ZOSP RP w Wodzieradach   - dh. Florian Podębski,

- prezes OSP w Chorzeszowie    - dh. Grzegorz Bartczak.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli: Andrzej Owczarek – Senator RP V, VI i  VII kadencji, Dorota Ryl – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Osiciński – Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Teresa Wesołowska – Starosta Łaski,  st. bryg. Piotr Rudecki – Komendant Powiatowy PSP w Łasku, Andrzej Gil – Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady,  Renata Szafrańska – Wójt Gminy Wodzierady, Barbara  Kacprzak – Sekretarz Gminy Wodzierady, Mirosław Oberbek – Skarbnik Gminy Wodzierady, Jan Bujnowicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta, Jagoda Perliceusz – przedstawiciel Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  „TUW” w Łodzi, Anna Grzybowska  – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Kwiatkowicach, Ilona Marciniak – Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu, ksiądz kanonik Roman Ochnicki -  - Proboszcz Parafii Mikołajewice, druh Grzegorz Oleszczak – Prezes ZOMG ZOSP RP w Łasku , Jolanta Grabowska –Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach, Roman Frank – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach,  Halina Andrzejczak – Sołtys sołectwa Chorzeszów, Jadwiga Porada – Sołtys sołectwa Dobków, Leonarda Antoniewska – Radna Gminy Wodzierady,  Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodzieradach, druhowie prezesi, naczelnicy, druhowie seniorzy, kierowcy z terenu Gminy Wodzierady, Władysław Tomczyk – prezes Orkiestry Dętej w Kwiatkowicach, Dariusz Kossakowski – dyrygent  wraz z Orkiestrą Dętą w Kwiatkowicach oraz  druhowie z jednostki OSP Chorzeszów jako gospodarze uroczystości.

Uczestnicy spotkania opłatkowego minutą ciszy uczcili pamięć druhów strażaków z poszczególnych jednostek OSP, którzy w 2017 roku odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę.

Podsumowania działalności strażaków w 2017 roku dokonał Prezes  ZOG ZOSP RP w Wodzieradach, a z działalności Orkiestry – Prezes Władysław Tomczyk.

W nastrój Święta Trzech Króli wprowadził uczestników spotkania opłatkowego Proboszcz Parafii Mikołajewice – ksiądz kanonik Roman Ochnicki.

Noworoczne życzenia złożyli: Senator  RP V,VI i VII kadencji – Andrzej Owczarek Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego -  Dorota Ryl, Wójt Gminy Wodzierady -  Renata Szafrańska, Komendant Powiatowy PSP w Łasku -   Piotr Rudecki, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Zbigniew Osiciński.

Uroczystość była okazją do złożenia wzajemnych życzeń noworocznych oraz tradycyjnego połamania się opłatkiem.

Oprawę noworocznego spotkania opłatkowego uświetnił koncert Orkiestry Dętej z Kwiatkowic pod przewodnictwem kapelmistrza Dariusza Kossakowskiego.

 

Opublikowano: 09 stycznia 2018 09:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 690

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl