NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 (link otworzy duże zdjęcie)

KURENDA

OD 1 STYCZNIA 2018 R. NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

            Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 01.01.2018 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

Zgodnie z nowymi zasadami, odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w pojemnikach oznaczonych niebieskim  napisem  „Papier", odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach oznaczonych zielonym napisem „Szkło”, metale i tworzywa sztuczne trafią do pojemnika oznaczonego żółtym napisem „Metale i tworzywa sztuczne". Do tego samego pojemnika będziemy wyrzucać opakowania wielomateriałowe. Natomiast odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, popiół będzie zbierany w workach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół”, odpady pozostałe po segregacji w pojemniku oznaczonym napisem koloru pomarańczowego „Zmieszane”.

            W związku z czym firma „Jantar 8” będzie prowadziła w terenie działania zmierzające do dostosowania pojemników do nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić oraz dostarczy kolejny pojemnik do segregacji frakcji papier. Wymiana naklejek będzie odbywać się sukcesywnie.

Jednocześnie Firma Jantar 8 dostarczy do każdego mieszkańca harmonogram wywozu odpadów na pierwsze półrocze 2018 roku, gdzie  będzie uwzględniał terminy wywozu wszystkich frakcji odpadów, w tym popiołu i bio.  

 

Opublikowano: 05 stycznia 2018 08:11

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Kurenda [12.43 KB]

Wyświetleń: 1076

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl