Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Wodzierady

 


            Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.788), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Wodzierady od dnia 12.09.2017r. do dnia 12.11.2017r., w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, pokój nr 3,  w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 9°° - 17°°, wtorek – piątek od 7°° - 15°°.

            Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

            W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2017r.

            Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii w Łasku.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:  (+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 16.00.

 

Renata Szafrańska

Wójt Gminy Wodzierady

Opublikowano: 12 września 2017 09:07

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Obwieszczenie w PDF [375.39 KB]

Wzór wniosku [44.81 KB]

Wzór wniosku [30 KB]

Wyświetleń: 388

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl