Wójt Gminy Wodzierady przypomina o zwrocie podatku akcyzowego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Każdy rolnik, który w miesiącu lutym 2017 r. nie złożył wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ewentualnie otrzymał  częściowy zwrot podatku, może złożyć odpowiedni wniosek do Wójta gminy w terminie od  1  sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,  z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. - 86 l 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 r. – 1,00 zł

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie  1 – 31 października  2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wodzieradach pod numerem telefonu : (43) 677 49 67

Opublikowano: 14 lipca 2017 14:21

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [242.85 KB]

Zestawienie faktur V A T stanowiących załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym [21.89 KB]

Wyświetleń: 358

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl