ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wodzieradach w 2017 r. w zamian za przypadające w sobotę święto

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255 z 2017 r. poz.962 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wodzieradach w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Wójt


Renata Szafrańska

Opublikowano: 12 lipca 2017 14:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1429

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl