Informacja o programie Rodzina 500+

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

 

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zarówno rodziny w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

 

Wniosek o to świadczenie należy składać co roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście w Ośrodku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. 

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku rokiem bazowym do ustalenia uprawnień do świadczenia jest rok 2014.

 

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia progu dochodowego.
We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i /lub oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu obowiązywania ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dziecka.  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice otrzymają wyrównanie od 1 kwietnia.

Pierwszy okres na jaki zostanie przyznane prawo do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.  

Kolejne okresy przyznawania świadczenie wychowawczego obejmować będą okresy od  1 października do 30 września następnego roku.

Ośrodek  Pomocy Społecznej  ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby,  które złożą wniosek w terminie  od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016 r.  otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 1 lipca 2016 roku, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przelewem na wskazane konto bankowe lub w formie gotówki.

 

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach w godzinach:

poniedziałek  od 9,00 do 17,00

wtorek  od 7,00 do 17,00

środa – piątek  od 7,00 do 15,00

Tel. 43 677-36-99 lub 724-01-09-09

adres e-mail   gopswodzierady@wp.pl

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane w GOPS

od dnia 29 marca 2016 roku

 

lub do pobrania tutaj: Wniosek programu Rodzina 500+

Kategorie:

Program Rodzina 500+

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl