KARTA INFORMACYJNA - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Formularze i załączniki:

Załącznik [doc, 43 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl