KARTA INFORMACYJNA - Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Formularze i załączniki:

karta_informacyjna_zatwierdzenie_podzialu_nieruchomosci.pdf [pdf, 57.97 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl