KARTA INFORMACYJNA - Przyjmowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy o zmianę przeznaczenia terenu

Formularze i załączniki:

Załącznik [doc, 33.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl