KARTA INFORMACYJNA - Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Formularze i załączniki:

Załącznik [doc, 34.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami, działalność gospodarcza

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl