Aktualności

18 grudnia 2014 11:09 | Aktualności

Przypominamy o zasadach selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Wodzierady

Przypominamy o zasadach selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Wodzierady Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika(worka); Opakowania po żywności i inne odpady przeznaczone do selektywnego...

czytaj więcej »

16 grudnia 2014 08:33 | Aktualności

Terminy wizji lokalnych w miesiącach styczniu i lutym 2015 roku, związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Wodzierady:

Terminy wizji lokalnych w miesiącach styczniu i lutym 2015 roku, związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Wodzierady: - 12 stycznia 2015r.(poniedziałek) - 26 stycznia 2015r.(poniedziałek) - 16 lutego 2015r.(poniedziałek) - 23 lutego 2015r.(poniedziałek)...

czytaj więcej »

09 grudnia 2014 12:03 | Aktualności

Kurenda

Wodzierady, dnia 9 grudnia 2014 r. K U R E N D A Informuję mieszkańców gminy, że w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Wodzieradach odbędzie się II sesja Rady Gminy Wodzierady. Tematyka sesji dotyczyć będzie: Podjęcia uchwał w sprawie: 1) zmian...

czytaj więcej »

09 grudnia 2014 12:00 | Aktualności

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali USC Urzędu Gminy w Wodzieradach odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Wodzierady. Proponowany porządek obrad: a) projekt uchwały Nr II/8/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; b) projekt...

czytaj więcej »

09 grudnia 2014 09:46 | Aktualności

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN S.A. Rejon Energetyczny Sieradz Informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości: 17.12.2014r. godz. 8-11 Piorunów 2, Wola Czarnyska 19.12.2014r. godz. 8-11...

czytaj więcej »

03 grudnia 2014 11:28 | Aktualności

Pierwsza sesja Rady Gminy Wodzierady

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Wodzierady kadencji 2014-2018. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Teresa Sobkowiak wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. W trakcie obrad radni ze swojego składu, w głosowaniu...

czytaj więcej »