Aktualności

25 maja 2015 09:47 | Aktualności

Wyniki Wyborów Prezydenckich zarządzonych na dzień 24.05.2015r.

Obwód nr 1 - Urząd Gminy w Wodzieradach, Frekwencja w obwodzie nr 1 wyniosła 56,32% 1. Andrzej Sebastian Duda 480 2. Bronisław Maria Komorowski 371 RAZEM 851 Obwód nr 2 - Publiczne Gimnazjum w Kwiatkowicach Frekwencja w obwodzie nr 2 wyniosła 57,69% 1. Andrzej...

czytaj więcej »

22 maja 2015 09:30 | Aktualności

Analiza obszaru - ankieta dla mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania „Jak powinny rozwijać się nasze tereny wiejskie?”

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” wkracza w kolejny okres działania odpowiadający wdrażaniu środków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W związku z tym partnerzy i członkowie tworzący LGD rozpoczęli debatę na temat rozwoju obszarów wiejskich...

czytaj więcej »

20 maja 2015 08:45 | Aktualności

K U R E N D A WYBORY ŁAWNIKÓW

K U R E N D A WYBORY ŁAWNIKÓW Termin zgłaszania kandydatów - do 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości...

czytaj więcej »

19 maja 2015 10:46 | Aktualności

I N F O R M A C J A - posiedzenie Komisji Rady Gminy Wodzierady.

I N F O R M A C J A Informujemy, że w dniu 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali USC Urzędu Gminy w Wodzieradach odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Wodzierady. Tematyka posiedzenia: 1. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał: a) projekt uchwały...

czytaj więcej »

18 maja 2015 14:34 | Aktualności

Ruszyła IX edycja Programu DZIAŁAJ LOKALNIE.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracęmieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania...

czytaj więcej »

18 maja 2015 13:53 | Aktualności

OBCHODY POWIATOWEGO DNIA STRAŻAKA W 2015r.

OBCHODY POWIATOWEGO DNIA STRAŻAKA W 2015r. Powiatowy Dzień Strażaka odbył się 17 maja 2015 roku na terenie gminy Sędziejowice w OSP Marzenin. Gminę Wodzierady na tej uroczystości reprezentowali: - Wójt Gminy - pani Renata Szafrańska, - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy -...

czytaj więcej »

18 maja 2015 12:58 | Aktualności

TOWARZYSTWO AKTYWIZACJI KREATYWNEJ Razem z Biblioteką Łódź-Śródmieście Zaprasza na Dzień Dziecka

Towarzystwo Aktywizacji Kreatywnej Razem z Biblioteką Łódź-Śródmieście Zaprasza na Dzień Dziecka w dniu 31-go maja (niedziela) o godz. 15.00 do ogrodów Pałacu Herbsta w Łodzi. W pięknych plenerach ogrodów odbędzie się sesja fotograficzna dziadków...

czytaj więcej »

15 maja 2015 14:28 | Aktualności

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Poniżej do pobrania komunikaty o zagrożeniu upraw roślin wydany przez: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Łasku tel., fax. 43 675-25-87 e-mail: o-lask@piorin.gov.pl

czytaj więcej »